ՔԵՍԱԲԻ ՇՐՋԱՆԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ

Տեսակ Գիրք
Վերնագիր ՔԵՍԱԲԻ ՇՐՋԱՆԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ
Հեղինակ Րաֆֆի Քորթոշյան
Համառոտ տեղեկություն Գիրքը ներկայացնում է 2006, 2008 և 2010 թթ. Քեսաբի շրջանում պատմական հուշարձանների ուսումնասիրության նպատակով իրականացված գիտարշավների, ինչպես նաև նյութին առնչվող գրավոր աղբյուրների համալիր (պատմություն, ճարտարապետություն և վիմագրություն) ուսումնասիրությունը:
2016 թ. լույս է տեսել գրքի անգլերեն տարբերակը: