Մեր Նպատակներ

Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի նպատակն է գիտարշավների միջոցով պատմական Հայաստանի ողջ տարածքում, երկրորդիվ նաև պատմական գաղթավայրերում փնտրել-գտնել հայկական նյութական մշակույթի հուշարձանները, վավերագրել և համակողմանի ուսումնասիրել:

«Մեր գրասենյակը զինագործարան է: Թնդանոթները պետության ձեռքին են, որոնք առանց արկերի չեն կարող կրակել: Բոլոր ճակատներով պատերազմ է: Քարոզչական պատերազմ է, դիվանագիտական պատերազմ է: Այդ պատերազմի զենքերը մեր գրասենյակում են»:

Սամվել Կարապետյան220

Հրատարակություններ

638000

Թվայնացված արխիվներ

30

Մրցանակներ

24

3D Վերականգնումներ


Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամ: Կայքէջի արդիականացումը ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության մշակութային դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Արմեն Գևորգյանի և Հրակ Կուլումյանի հեղինակությամբ: