ՎԱՐՁՔ N 5

Տեսակ Պարբերական
Վերնագիր ՎԱՐՁՔ N 5
Գլխավոր խմբագիր Սամվել Կարապետյան
Համար 5, հունվար-մարտ 2012
Համառոտ տեղեկություն Հերթական` 5-րդ համարում տեղ են գտել Սամվել Կարապետյանի «Օսմանյան կայսրության «Անմեղ» հրդեհները», «Զարեհավանի Դերիկի Սբ. Աստվածամոր վանքը», «Հուշարձանների աղճատման երևույթները մեր օրերում», Րաֆֆի Քորթոշյանի «Ի՞նչ են թաքցնում Արևմտյան Հայաստանի պատմական հուշարձանների թուրքական ցուցանակները», Էմմա Աբրահամյանի «Մահլամի պանթեոնը», Աշոտ Հակոբյանի «Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու ճգնարանը», Գագիկ Սարգսեանի և Ալեքսան Յակոբեանի «Նորայայտ Կարկառ քաղաքատեղին Արցախում» հոդվածները: