مجموعه ملی و مردم شناسی موزه اسقف اعظم آرداک مانوکیان در تهران

Տեսակ کتاب
Վերնագիր مجموعه ملی و مردم شناسی موزه اسقف اعظم آرداک مانوکیان در تهران
Նախագծի հեղինակ رافی کورتوشیان
Համառոտ տեղեկություն این کتاب تقدیم می گردد به مرحوم دکتر آرمن حق نظریان
بنیانگذار و مسئول بنیاد مطالعات معماری ارمنیان به مناسبت هشتادمین سال تولد ایشان )تهران 1941 م – آخن 2009 م