ՎԱՐՁՔ N 8

Տեսակ Պարբերական
Վերնագիր ՎԱՐՁՔ N 8
Գլխավոր խմբագիր Սամվել Կարապետյան
Համար 8, 2013
Համառոտ տեղեկություն «Վարձք» հանդեսի հերթական` 8-րդ համարում տեղ է գտել 3 հոդված` Սարգիս Իսրայելյանի «Էջեր իմ օրագրից» հուշագրության շարունակությունը, Արմեն Տեր-Ստեփանյանի «Վիմագրերը Մատենադարանի ձեռագրերում» ուսումնասիրության մի մասը (շարունակությունը հաջորդիվ), իսկ «Գրախոսություն եւ քննադատություն» բաժնում ներկայացված է Գ. Գագոշիձեի եւ Ն. Չանթլաձեի համահեղինակությամբ 2009 թ. լույս ընծայված მონოფიზიტური ძეგლები საქართველოში, ი ქვემო ქარტლი «Վրաստանի միաբնակ հուշարձանները. 1 Քվեմո Քարթլի» գիրքը, որտեղ վեր են հանվել հակագիտական միտումներն ու մեծաթիվ «անմեղ» սխալները: