ՎԱՐՁՔ N 6

Տեսակ Պարբերական
Վերնագիր ՎԱՐՁՔ N 6
Գլխավոր խմբագիր Սամվել Կարապետյան
Համար 6, ապրիլ-հունիս 2012
Համառոտ տեղեկություն Հերթական` 6-րդ համարն ընդգրկում է ընդամենը երեք նյութ:
Առաջինը նվիրված է հայ տպագիր գրքի 500-ամյակին:
Երկրորդը շուշեցի վաստակաշատ ուսուցիչ Սարգիս Իսրայելյանի` ցարդ անտիպ հուշագրությունն է:
Վերջին հոդվածը քննադատական բնույթի գրախոսություն է` կապված Անի քաղաքի մասին նորերս լույս տեսած մի հրապարակման: