ՎԱՐՁՔ N 6

Տեսակ Պարբերական
Վերնագիր ՎԱՐՁՔ N 6
Գլխավոր խմբագիր Սամվել Կարապետյան
Համար 6, ապրիլ-հունիս 2012
Համառոտ տեղեկություն Հերթական` 6-րդ համարում տեղ են գտել Էմմա Աբրահամյանի «Տպարանները հայոց հայրենիքում», շուշեցի վաստակաշատ ուսուցիչ Սարգիս Իսրայելյանի ցարդ անտիպ «Էջեր իմ օրագրից» հուշագրությունը, Աշոտ Հակոբյանի «Գրախոսություն և քննադատություն» հոդվածները: