ՎԱՐՁՔ N 4

Տեսակ Պարբերական
Վերնագիր ՎԱՐՁՔ N 4
Գլխավոր խմբագիր Սամվել Կարապետյան
Համար 4, մայիս-հոկտեմբեր 2011
Համառոտ տեղեկություն Հերթական` 4-րդ համարն ընդգրկում է ՀՃՈՒ հիմնադրամի աշխատակիցների հեղինակած մի քանի ուսումնասիրություններ (6 հոդված)` նվիրված Արեւմտյան Հայաստանում հուշարձանների ներկայացման խեղաթյուրումներին, իրականացվող վերականգնողական աշխատանքներում դրական եւ բացասական նկատելի երեւույթներին, հայկական ծածկագրության նորահայտ նմուշներին, տեղադրությամբ ցարդ անհայտ մնացած միջնադարյան վիմափոր վանքերից Ծառաքարին, Արցախում պեղված եւ ուսումնասիրված վանական համալիրներից Չարեքավանքին եւ Կիլիկիայի «արվարձան» Քեսաբ գավառի մեկդարյա ժողովրդագրությանը: