ՎԱՐՁՔ N 4

Տեսակ Պարբերական
Վերնագիր ՎԱՐՁՔ N 4
Գլխավոր խմբագիր Սամվել Կարապետյան
Համար 4, մայիս-հոկտեմբեր 2011
Համառոտ տեղեկություն Հերթական` 4-րդ համարում տեղ են գտել Սամվել Կարապետյանի «Ծառաքարի վանքը», Րաֆֆի Քորթոշյանի «Ի՞նչ են թաքցնում Արևմտյան Հայաստանի պատմական հուշարձանների թուրքական ցուցանակները», «Քեսաբի բնակչությունը 1906-2006 թթ.», Էմմա Աբրահամյանի «Նորահայտ երկու ծածկագիր Ռշտունիքից», Աշոտ Հակոբյանի «Հնագիտական պեղումները և հայկական հուշարձանների վերականգնումը Արևմտյան Հայաստանում», Սամվել Այվազյանի և Գագիկ Սարգսյանի «Չարեք գյուղի վանական համալիրի պեղումների և հետազոտությունների արդյունքները» հոդվածները: