ՎԱՐՁՔ N 17

Տեսակ Պարբերական
Վերնագիր ՎԱՐՁՔ N 17
Համար 17, 2022
Համառոտ տեղեկություն Հերթական` 17-րդ համարում տեղ են գտել Աշոտ Հակոբյանի «Մայրաքաղաք Տիգրանակերտը», Գրիգորիս եպիսկոպոս Աղվանեանցի «Փոխանորդական այցելութիւն ի վիճակին Գանձակու», Րաֆֆի Քորթոշյանի «Աբուղամրենց Սբ. Գրիգոր եկեղեցու վիմագրերը», «Փրկված մասնիկներ հոշոտված մշակույթից», Էմմա Աբրահամյանի «Սովի վկայությունը Վահրավարի վիմագրերից մեկում», «Քյուրաթաղ», Արսեն Հարությունյանի (Arsen Harutyunyan) «Զուատ նահատակի նորահայտ տապանագիրը Դսեղի Բարձրաքաշ Սբ. Գրիգոր վանքում» և Սամվել Կարապետյանի «Ուշագրավ տապանաքար Ղզլարից» հոդվածները: