ՎԱՐՁՔ N 16

Տեսակ Պարբերական
Վերնագիր ՎԱՐՁՔ N 16
Համար 16, 2021
Համառոտ տեղեկություն Հերթական` 16-րդ համարում տեղ են գտել Անահիտ Եսայանի «Սամվել Կարապետյան-60», Սամվել Կարապետյանի «Հոռոմոսի վանական համալիրի վիմագրական ժառանգությունը», Էմմա Աբրահամյանի «Լիճքվազի հուշարձանները» և «Տումի գյուղի վտանգված պատմամշակութային ժառանգությունը», Գրիգորիս եպիսկոպոս Աղվանեանցի «Փոխանորդական այցելութիւն ի վիճակին Գանձակու», Րաֆֆի Քորթոշյանի «Լևի կիրակնօրյա խափանված սուրբ պատարագը», Ֆիլիպ Դանգլը-ի «Վերագտնված Մաղազբերդը» հոդվածները: