ՎԱՐՁՔ N 14

Տեսակ Պարբերական
Վերնագիր ՎԱՐՁՔ N 14
Համար 14, 2020
Համառոտ տեղեկություն Հերթական` 14-րդ համարում տեղ են գտել Րաֆֆի Քորթոշյանի «Ի՞նչ են թաքցնում Արևմտյան Հայաստանի պատմական հուշարձանների թուրքական ցուցանակները», «Խաչեն-Դորբատլիի դամբարանի արաբերեն արձանագրությունը», «Հանուն Կիլիկիայի Հայկական թագավորության նահատակված Սըր Ֆիլիպը», Սամվել Այվազյանի «Փիրումաշենի եկեղեցին և նրա ճարտարապետաշինարարական վերլուծությունը», Արթուր Թամրազյանի «Հուշեր» (ներկայիս Ադրբեջանի Իսմայիլլիի շրջանում գտնվող Ազայիշեն գյուղի մասին), Սամվել Կարապետյանի «Պատմական քաղաք Անի» գրքի գրախոսություն, «Վիմագրական մանրապատումներ», «Ստույգ թվագրված ամենահին խաչքարը` 866 թ.» և Հեթում քհն. Թարվերդյանի «Հայերի եկեղեցաշինարարական գործունեությունը Ռումինիայում» հոդվածները: