ՋԱՎԱԽՔ

Տեսակ Գիրք
Վերնագիր ՋԱՎԱԽՔ
Հեղինակ Սամվել Կարապետյան
Հատոր 9
Համառոտ տեղեկություն Աշխատությունը ներկայացնում է երկրամասի շուրջ 100 բնակավայրերի պատմությունը:
Առաջին անգամ գիտական շրջանառության մեջ են դրվում Ջավախքի վիմագրերը` անկախ լեզվական պատկանելությունից: