ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐ


36 հատորյա գրքաշարը ներկայացնելու է Մեծ և Փոքր Հայքերի ավելի քան 10000 բնակավայրերի պատմությունը:

 

Ռեժիսոր Տիրան Կարապետյան

36 հատորյակի ներկայացում