ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԸ ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ. Ցուցակ և քարտեզ

Տեսակ Ցուցակ և քարտեզ
Վերնագիր ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԸ ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ
Հեղինակ Սամվել Կարապետյան
Համառոտ տեղեկություն Դաշտային հետազոտությունների և գրավոր աղբյուրների ուսումնասիրության շնորհիվ, ըստ վարչական շրջանների, ներկայացված է Վրաստանում հաշվառված հայկական շուրջ 650 եկեղեցի