ՀԱԼԵՊԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Տեսակ Գիրք
Վերնագիր ՀԱԼԵՊԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հեղինակ Րաֆֆի Քորթոշյան
Հատոր 16
Համառոտ տեղեկություն Աշխատությունը ներկայացնում է Հալեպի հայության համառոտ պատմությունը (դարերի ընթացքում նրանց թվաքանակի, զբաղմունքների, քաղաքում հիմնած դպրոցների, կառուցված եկեղեցիների և գերեզմանատների մասին), ինչպես նաև 2006-2008 թթ. հավաքագրած (շուրջ 2500) հայկական վիմագրերի և եկեղեցական իրերի արձանագրությունները: