ԿԱՐԻՆ (ԷՐԶՐՈՒՄ) ԳԱՎԱՌ

Տեսակ Պաստառ
Վերնագիր ԿԱՐԻՆ (ԷՐԶՐՈՒՄ) ԳԱՎԱՌ
Խորագիր Ճանաչողական
Համառոտ տեղեկություն Պաստառը ներկայացնում է Կարին (Էրզրում) գավառի բնաշխարհը, բնակավայրերը, առավել պահպանված պատմական հուշարձանները, տեղեկություններ տվյալ գավառից հայտնի անձանց մասին և քարտեզներ (ազգաբաշխական, դպրոցների, գրչօջախների և պատմական հուշարձանների):