ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՔԱՐՏԵԶ-ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Տեսակ Քարտեզ-ուղեցույց
Վերնագիր ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՔԱՐՏԵԶ-ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
Համառոտ տեղեկություն «SOS մշակույթ» ծրագրի շրջանակներում լույս է տեսել ՀՀ Լոռու մարզի պատմական հուշարձաններին նվիրված երկլեզվյան (հայերեն, անգլերեն) քարտեզ-ուղեցույց, որը նույնպես կարող է նպաստել հայրենաճանաչության խորացմանը: