ԹԻՖԼԻՍԻ ՔԱՂԱՔԱԳԼՈՒԽՆԵՐԸ

Տեսակ Գիրք
Վերնագիր ԹԻՖԼԻՍԻ
ՔԱՂԱՔԱԳԼՈՒԽՆԵՐԸ
Հեղինակ Սամվել Կարապետյան
Հատոր 5
Համառոտ տեղեկություն Թիֆլիսը 12-րդ դարի երկրորդ կեսից առ 1917 թ. ունեցել է 48 քաղաքագլուխ, որոնցից 46-ը՝ հայ:
Աշխատության մեջ ներկայացվում են քաղաքագլուխների կենսագրականները և առանձնապես պաշտոնավարման տարիների գործունեությունը: