ԹԲԻԼԻՍԻԻ ՍԲ. ՆՇԱՆ ՍԲ. ՆԻԿՈՂԱՅՈՍԻ ԵԿԵՂԵՑԻ

Տեսակ Գրքույկ
Վերնագիր ԹԲԻԼԻՍԻԻ
ՍԲ. ՆՇԱՆ ՍԲ. ՆԻԿՈՂԱՅՈՍԻ
ԵԿԵՂԵՑԻ
Նախագծի հեղինակ Սամվել Կարապետյան
Համառոտ տեղեկություն «Վավերագրեր հայ ճարտարապետության» շարքի եռալեզու գրքույկը ներկայացնում է Թբիլիսիի հայկական ուշագրավ հուշարձաններից մեկի` Սբ. Նշան Սբ. Նիկողայոսի եկեղեցու պատմությունը:
Դարերի ընթացքում այն մի քանի անգամ ավերվել է, սակայն ամեն անգամ հնի տեղում վերակառուցվել է և պահպանել իր գոյությունը:
Քննության ենթարկված մատենագրական և վիմագրական (այդ թվում` նորահայտ) փաստերը թույլ են տալիս այլևս ապացուցված համարել Թբիլիսիի Սբ. Նշան Սբ. Նիկողայոսի եկեղեցու` ի սկզբանե հայաշեն և հայապատկան լինելու խնդիրը: