ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՔԱՐՏԵԶ-ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Տեսակ Քարտեզ-ուղեցույց
Վերնագիր ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ
ՔԱՐՏԵԶ-ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
Համառոտ տեղեկություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի պատմական և բնական հուշարձանները ներկայացնող երկլեզվյան (հայերեն, անգլերեն) քարտեզ-ուղեցույցը ստեղծվել է «Թվային հուշարձան» կրթադաստիարակչական հասարարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ եւ ՀՃՈւ հիմնադրամի աջակցությամբ` ՀՀ նախագահի աշխատակազմի կողմից ՀԿ-ներին տրամադրվող դրամաշնորհով, որը նույնպես կարող է նպաստել տուրիզմի զարգացմանը և հայրենաճանաչության խորացմանը: