ԲՈՒՆ ԱՂՎԱՆՔԻ ՀԱՅԵՐԵՆ ՎԻՄԱԳՐԵՐԸ

Տեսակ Գիրք
Վերնագիր ԲՈՒՆ ԱՂՎԱՆՔԻ
ՀԱՅԵՐԵՆ
ՎԻՄԱԳՐԵՐԸ
Հեղինակ Սամվել Կարապետյան
Հատոր 1
Համառոտ տեղեկություն Աշխատությունը ներկայացնում է Կուր գետի միջին հոսանքի ձախափնյա շրջաններում կամ պատմական Բուն Աղվանք երկրամասում պահպանված հայերեն արձանագրությունները։ 1982-86 թթ. նշված տարածքից հավաքվել և վերծանվել է 516 վիմագիր։