ԱՐՏԱԿ ԱՐՔ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԱԶԳԱՅԻՆ-ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆ

Տեսակ Գրքույկ
Վերնագիր ԱՐՏԱԿ ԱՐՔ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԱԶԳԱՅԻՆ-ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆ
Նախագծի հեղինակ Րաֆֆի Քորթոշյան
Համառոտ տեղեկություն Աշխատությունը նվիրվում է ՀՃՈՒ կազմակերպության հիմնադիր-նախագահ, հայկական պատմական հուշարձանների ուսումնասիրության և պահպանության գործի առաքյալ, ճարտարապետության դոկտ. երջանկահիշտակ Արմեն Հախնազարյանի ծննդյան (1941 Թեհրան-2009 Աախեն) 80 ամյակին: Այս աշխատությունը, որը կազմված է երեք բաժիններից` «Եկեղեցական իրեր», «Ձեռագրեր» և «Տպագիր գրքեր», նպատակ ունի ուսումնասիրողին ներկայացնելու թանգարանում պահվող, ցարդ չուսումնասիրված և հայագիտության համար մեծ արժեք ունեցող իրերի արձանագրությունները, ձեռագրերի հիշատակարանները և տպագիր գրքերի մակագրությունները:
Հրատարակվել է նաև պարսկերեն