مجموعه ملی و مردم شناسی موزه اسقف اعظم آرداک مانوکیان در تهران

Тип کتاب
Заглавие مجموعه ملی و مردم شناسی موزه اسقف اعظم آرداک مانوکیان در تهران
Автор проекта رافی کورتوشیان
Краткая информация این کتاب تقدیم می گردد به مرحوم دکتر آرمن حق نظریان
بنیانگذار و مسئول بنیاد مطالعات معماری ارمنیان به مناسبت هشتادمین سال تولد ایشان )تهران 1941 م – آخن 2009 م
Язык Труд издан также на армянском языке