Քրդեր

Ջավախքի արևմտյան սահմանագոտում, Վարձունիքի մերձակայքում, ԺԶ դարից ի վեր թափանցած յուրուք և յուզդեջ քրդական ցեղերը ԺԹ դարի վերջերին զբաղեցնում էին Միրաշխան, Նաքալաքև (պատմ. Ծունդա), Դանեթ, Գեորգիծմինդա և այլ գյուղերում (առաջին երկուսը` Կուրի աջակողմում): Երկրամասի քուրդ բնակիչներն աքսորվել են թուրքերի հետ մեկտեղ 1944 թ.: