Տապանաքարեր

Լայն տարածում գտած ուղղանկյունաձև, օրորոցաձև, դագաղաձև տապանաքարերից բացի, Ջավախքում մեծաթիվ են նաև եկեղեցաձև, խոյաձև և ձիակերպ շիրմաքարերը, որոնց ժամանակագրական ընդգրկումը ներառում է վաղ միջնադարից մինչև ԺԹ դարն ընկած ժամանակահատվածը: