Հայ բոշաներ

Երկրամասում հայ բոշաները խիստ սակավաթիվ են եղել: Նրանց թվաքանակը ԺԹ դարի վերջերին կազմել է ընդամենը 31 տուն __33. Վանցեան Գ., Պատմական ակնարկ բոշաների անցեալից, «Մուրճ», 1894, էջ 1074:. : 1892 թ. հրապարակված վիճակագրական տվյալների համաձայն՝ Ջավախքում հայ բոշաներ բնակվում էին Ախալքալաքում՝ 25 տուն և Էխթիլա գյուղում՝ 8 տուն __44. Վանցեան Գ., Հայ բոշաներ, «Մուրճ», 1892, էջ 1047: :