ԱՐՑԱԽԻ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԸ

Քարե կամուրջ

Գտնվում է Ադրբեջանին բռնակցված Հյուսիսային Արցախի Խանլարի շրջանի` 1988 թ.-ից հայաթափ Բրաջուր գյուղի արևելյան եզրին: Կառուցվել է 1910 թ. հասարակության միջոցներով __11. Գրիգորյան Բ., Բրաջուր, «Գարդմանք», 1996, № 1, էջ 3::