ԱՐՑԱԽԻ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԸ

Ստեփանի կամուրջ

Գտնվում է Ադրբեջանին բռնակցված Հյուսիսային Արցախի` 1988 թ.-ից հայաթափ Բանանց գյուղում` Արթինաջուր գետի վրա: Կառուցվել է 1886 թ.` մեկ տարվա ընթացքում, գյուղի տանուտեր Ստեփան Հովհաննիսյանցի նախաձեռնությամբ գյուղացիների ծախսով (2 000 ռ.) __11. «Նոր-Դար», 1887, № 113, էջ 3::