ԱՐՑԱԽԻ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԸ

Շենի կամուրջ

Գտնվում է Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Մարիամաձոր գյուղում` գյուղամիջով հոսող վտակի վրա` «Շենի» աղբյուրի հարևանությամբ:

Երեք քարերին փորագրված արձանագրությունների համաձայն` կառուցվել է 1869 թ.:

Կամրջի` գետի հոսքընդդեմ ճակատին` 6 տող.

Այս աղբուրս եւ կարմունճս | յիշա|տակ է ծնողաց | մերոց, Դաւիթ|իս եւ Գրիգորիս | Ասրիեան, 1869 ամի:

Կամրջի կամարի կողպեք քարին.

Գրիգոր Աս|րիեան Հո…|…սեց: | Շինեցի | ուստա..:

Կամրջի հյուսիսարևելյան մասում.

…ակաւոր |…ոստ Շատի | Դաւիթ կա…:

Հրատ. առաջին անգամ: