ԱՐՑԱԽԻ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԸ

Մելիք Մնացականի կամուրջ

Գտնվում է Արցախի Հանրապետության` Ադրբեջանին բռնակցված Շահումյանի շրջանի` 1991 թ.-ից հայաթափ Գետաշեն գյուղի հյուսիսարևելյան կողմում` գյուղամիջով հոսող Կուրակ գետի վրա: Կառուցվել է ԺԸ դարում Գետաշենի մելիքների նախաձեռնությամբ: