ԱՐՑԱԽԻ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԸ

Մազի կամուրջ

Գտնվում էր Ադրբեջանին բռնակցված Հյուսիսային Արցախի՝ 1988 թ.-ից հայաթափ Բանանց գյուղից 0,5 կմ հարավ-արևմուտք` Արթինաջուր գետի վրա: Քանդվել է ԺԹ դարի վերջերին: Մինչ բանանցեցիների բռնագաղթը (1988 թ.) նեղ կիրճի երկու բարձրադիր ափերին պահպանվում էին անմշակ քարով և կրաշաղախով ամենայն հավանականությամբ ԺԲ-ԺԳ դարերում կառուցված երբեմնի կամրջի խելերը: Թռիչքը 10,15 մ է, անցուղու լայնությունը` 3 մ:

Գտնվում էր Ադրբեջանին բռնակցված Հյուսիսային Արցախի՝ 1988 թ.-ից հայաթափ Բանանց գյուղից 0,5 կմ հարավ-արևմուտք` Արթինաջուր գետի վրա: Քանդվել է ԺԹ դարի վերջերին: Մինչ բանանցեցիների բռնագաղթը (1988 թ.) նեղ կիրճի երկու բարձրադիր ափերին պահպանվում էին անմշակ քարով և կրաշաղախով ամենայն հավանականությամբ ԺԲ-ԺԳ դարերում կառուցված երբեմնի կամրջի խելերը: Թռիչքը 10,15 մ է, անցուղու լայնությունը` 3 մ: