ԱՐՑԱԽԻ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԸ

Հովսեփի կամուրջ

Գտնվում է Ադրբեջանին բռնակցված Հյուսիսային Արցախի Խանլարի շրջանի` 1988 թ.-ից հայաթափ Բրաջուր գյուղի հարավարևելյան կողմում: 1927 թ. կառուցել է բրաջուրցի Հովսեփ Գրիգորյանը __11. Գրիգորյան Բ., Բրաջուր, «Գարդմանք», 1996, № 1, էջ 3::