ԱՐՑԱԽԻ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԸ

Թոփի կամուրջ

Գտնվում է Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Թոփ գյուղատեղիի արևմտյան եզրով հոսող Ծավ գետի աջ վտակի վրա: Ծովի մակերևույթից բարձր է 780 մ: Կառուցման հավանական ժամանակաշրջանը` ԺԶ-ԺԷ դարեր: Միաթռիչք է, կառուցված անմշակ քարով, կրաշաղախով: Թռիչքի երկարությունը 5 մ է, անցուղու լայնությունը` 3,55 մ, բարձրությունը ջրի մակարդակից` 4,90 մ:

Գտնվում է Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Թոփ գյուղատեղիի արևմտյան եզրով հոսող Ծավ գետի աջ վտակի վրա: Ծովի մակերևույթից բարձր է 780 մ: Կառուցման հավանական ժամանակաշրջանը` ԺԶ-ԺԷ դարեր: Միաթռիչք է, կառուցված անմշակ քարով, կրաշաղախով: Թռիչքի երկարությունը 5 մ է, անցուղու լայնությունը` 3,55 մ, բարձրությունը ջրի մակարդակից` 4,90 մ: