ԱՐՑԱԽԻ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԸ

Գլամբարի կամուրջ

Գտնվում է Հյուսիսային Արցախի` 1988 թ.-ից հայաթափ Գլամբար գյուղից արևմուտք՝ Շամքոր գետի վրա: Կառուցման ժամանակն անհայտ է, սակայն կամրջախելերի կառուցողական առանձնահատկությունները (անմշակ գետաքար, կրաշաղախ) թույլ են տալիս ենթադրելու, որ կամուրջն ավանդված պետք է լինի միջին դարերից, իսկ հաշվի առնելով կամրջի դիմաց` Շամքորի աջ ափին գտնվող Դասնո վանքի` ԺԲ դարի ծաղկուն շրջանը` կարելի է ենթադրել, որ այն կառուցվել է նախքան նշյալ ժամանակաշրջանը: Եղել է բազմաթռիչք __11. Կարապետյան Ս., Հյուսիսային Արցախ, Բեյրութ, 2004, էջ 487: