ԱՐՑԱԽԻ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԸ

Բրուտանց կամուրջ

Գտնվում է Արցախի Հանրապետության` Ադրբեջանին բռնակցված Շահումյանի շրջանի` 1991 թ. մայիսից հայաթափ Գետաշեն գյուղից 0,5 կմ արևմուտք: Կառուցման մոտավոր ժամանակը` ԺԶ-ԺԷ դարեր: