ԱՐՑԱԽԻ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԸ

Ավետարանոցի կամուրջ

Գտնվում է Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց գյուղում` Կուսանաց վանքի ստորոտով հոսող վտակի վրա: Պահպանվել է աջափնյա խելի մնացորդը` կառուցված անմշակ քարով և կրաշաղախով: Ժամանակը` ԺԷ դար: