ԱՐՑԱԽԻ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԸ

Ասլանանց կամուրջ

Գտնվում է Արցախի Հանրապետության` Ադրբեջանին բռնակցված և 1992 թ.-ից հայաթափ Շահումյանի շրջանի Վերիշեն ավանում __11. Ղահրամանյան Կ. , Օջախի գիրք. Նշխարներ, Երևան, 2002, էջ 58-59:: Ժամանակը` ԺԹ դար: